SHB Finance Tuyển Dụng – Trưởng phòng Báo cáo & Vận hành thu hồi nợ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC I. Quản lý về phân tích báo cáo số liệu phục vụ công tác thu hồi nợ II. Quản lý về vận hành hỗ trợ thu hồi nợ III. Quản lý về kiểm soát chất lượng thu hồi nợ YÊU CẦU CÔNG VIỆC A.Năng lực Kiến thức, Kinh nghiệm B.Năng lực, … Đọc tiếp