Kinh tế vĩ mô là gì ? Tầm quan trọng của kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô là một lĩnh vực trong kinh tế học nghiên cứu về toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực, bao gồm các đại lượng kinh tế quan trọng như sản lượng quốc nội (GDP), tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát, cơ cấu ngành kinh tế, thu nhập và phân phối thu nhập trong xã hội. Kinh tế vĩ mô còn nghiên cứu về chính sách kinh tế của chính phủ nhằm đạt được mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tạo việc làm và cải thiện mức sống của người dân.

Kinh tế vĩ mô cũng có tầm quan trọng đặc biệt trong việc dự báo tình hình kinh tế tương lai của một quốc gia, đưa ra các giải pháp kinh tế thích hợp cho chính phủ và doanh nghiệp, và hỗ trợ các nhà quản trị kinh doanh trong việc đưa ra quyết định kinh doanh..

Kinh tế vĩ mô trong tiếng Anh được gọi là “Macroeconomics”.

Tầm quan trọng của kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế hiện đại

Kinh tế vĩ mô đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. Bởi vì, kinh tế vĩ mô giúp cho chúng ta có thể hiểu được hoạt động toàn cầu của nền kinh tế, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển kinh tế cũng như quản lý kinh doanh phù hợp.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô như GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp cung cấp thông tin quan trọng giúp cho chính phủ, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đưa ra các quyết định chiến lược để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế.

Ngoài ra, kinh tế vĩ mô cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các chính sách kinh tế của chính phủ để ổn định nền kinh tế, tạo việc làm và cải thiện mức sống của người dân.

Kinh tế vĩ mô cũng giúp cho các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, tránh rủi ro và tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường. Nó còn là một công cụ quan trọng để dự báo tình hình kinh tế tương lai, từ đó đưa ra các giải pháp kinh tế phù hợp cho doanh nghiệp và chính phủ.

Kinh tế vĩ mô có tầm quan trọng rất lớn trong nền kinh tế hiện đại, cung cấp cho chúng ta các thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định kinh doanh và chính sách phát triển kinh tế.

Kinh tế vĩ mô là một lĩnh vực quan trọng của kinh tế

Các thành phần của kinh tế vĩ mô là gì ?

GDP (Sản phẩm quốc nội)

GDP (Gross Domestic Product) là sản lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Nó đo lường giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong nước bao gồm cả tiêu dùng của dân cư và đầu tư từ các doanh nghiệp. GDP là một chỉ số kinh tế quan trọng trong kinh tế vĩ mô và thường được sử dụng để đo lường sức mạnh kinh tế của một quốc gia và so sánh giữa các nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là mức độ gia tăng của GDP (Sản phẩm quốc nội) hoặc giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa GDP của năm hiện tại so với năm trước đó.

Ví dụ, nếu GDP của một quốc gia tăng từ 100 tỷ USD trong năm ngoái lên 110 tỷ USD trong năm nay, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó là 10%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thường được sử dụng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và đo lường sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

Tỉ lệ thất nghiệp và cơ hội việc làm

Tỉ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm của người lao động trong độ tuổi lao động không có việc làm trong tổng số người lao động trong cùng độ tuổi. Tỉ lệ thất nghiệp thường được sử dụng để đo lường sức khỏe của thị trường lao động và đánh giá tình hình việc làm trong một quốc gia.

Cơ hội việc làm là khả năng tìm được một công việc phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của một người trong thị trường lao động. Cơ hội việc làm thường được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế, ngành nghề, vị trí địa lý và trình độ đào tạo của người lao động.

Một tình hình việc làm tốt có nghĩa là có nhiều cơ hội việc làm và ít người thất nghiệp, còn tình hình việc làm xấu thì ngược lại. Tỷ lệ thất nghiệp và cơ hội việc làm là những yếu tố quan trọng trong kinh tế vĩ mô và thường được theo dõi để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động và kinh tế nói chung.

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của Việt Nam năm 2022 ước tính là 2,46%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (2,42%) và năm 2020 (2,22%). Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị là 2,88%, cao hơn so với khu vực nông thôn (2,19%).

Tổng số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2022 là 50,8 triệu người, tăng so với năm 2021 (49,1 triệu người) và giảm so với năm 2020 (50,9 triệu người). Cơ hội việc làm của Việt Nam năm 2022 được dự báo sẽ phục hồi dần sau khi chính phủ triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch và khôi phục kinh tế. Các ngành kinh tế có tiềm năng tạo việc làm cao như công nghiệp chế biến và chế tạo, dịch vụ thương mại và du lịch, công nghệ thông tin và truyền thông.

Tình trạng lạm phát

Lạm phát là tình trạng giá cả tăng cao và sự giảm giá trị của tiền tệ. Lạm phát xảy ra khi lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường tăng nhanh hơn so với sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dẫn đến sự mất giá của tiền tệ. Tình trạng lạm phát có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống của người dân.

Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát của Việt Nam năm 2022 được kiểm soát ở mức thấp với mức tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Một số nguyên nhân giúp kiểm soát thành công lạm phát năm 2022 là việc bảo đảm nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm, kiểm soát đà tăng giá xăng dầu, chưa tăng giá điện, giá dịch vụ y tế, học phí….

Tuy nhiên, áp lực lạm phát trong năm 2023 rất lớn do tác động của giá hàng hóa thế giới tăng cao, khả năng tăng giá học phí, giá dịch vụ y tế và giá điện theo lộ trình, tăng lương cơ sở từ 1-7-2023. Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát mục tiêu khoảng 4,5% vào năm 2023.

Chính sách kinh tế vĩ mô

Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là một phương tiện quan trọng của chính phủ và Ngân hàng Trung ương để ổn định kinh tế vĩ mô. Chính sách tiền tệ bao gồm các biện pháp quản lý số lượng tiền lưu thông trên thị trường, lãi suất và tỷ giá hối đoái để điều chỉnh tình trạng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường tài chính.

Xem thêm: Lãi suất thả nổi là gì ?

Các chính sách tiền tệ phổ biến bao gồm:

 1. Chính sách tiền tệ thắt chặt: Chính sách này bao gồm giảm lượng tiền lưu thông trên thị trường và tăng lãi suất. Chính sách tiền tệ thắt chặt được áp dụng khi nền kinh tế có xu hướng tăng trưởng quá nóng, dẫn đến tình trạng lạm phát cao.
 2. Chính sách tiền tệ nới lỏng: Chính sách này bao gồm tăng cung tiền lưu thông trên thị trường và giảm lãi suất. Chính sách tiền tệ nới lỏng được áp dụng khi nền kinh tế gặp khó khăn, với tình trạng suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao.
 3. Chính sách tiền tệ ổn định giá đồng: Chính sách này bao gồm can thiệp trên thị trường tiền tệ để duy trì giá trị đồng tiền ổn định. Chính sách này được áp dụng khi tỷ giá đồng tiền trong nước tăng đột biến so với đồng tiền của các nước khác hoặc khi đồng tiền quá yếu và gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Chính sách tiền tệ đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, chính sách này cần được thực hiện một cách thận trọng và cân nhắc, để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của người dân.

Chính sách tài khoá

Chính sách tài khóa là một trong những phương tiện chính của chính phủ để điều chỉnh hoạt động kinh tế vĩ mô. Chính sách tài khóa bao gồm việc quản lý ngân sách, thu thuế và chi tiêu của chính phủ để ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các chính sách tài khóa phổ biến bao gồm:

 1. Chính sách thu thuế: Chính sách này bao gồm việc quy định mức thuế đối với các hoạt động kinh tế, để tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và ổn định kinh tế.
 2. Chính sách chi tiêu: Chính sách này bao gồm việc quyết định nguồn và mức đầu tư từ ngân sách nhà nước vào các hoạt động kinh tế, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.
 3. Chính sách ngân sách cân đối: Chính sách này bao gồm việc duy trì cân đối giữa thu và chi trong ngân sách nhà nước, để tránh tình trạng khủng hoảng tài chính và đảm bảo ổn định kinh tế.

Chính sách tài khóa đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, chính sách này cũng cần phải được thực hiện một cách cân nhắc và thận trọng, để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của người dân.

Chính sách thuế và chi ngân sách

Chính sách thuế và chi ngân sách là hai chính sách quan trọng của chính phủ trong kinh tế vĩ mô.

Chính sách thuế bao gồm việc quy định mức thuế đối với các hoạt động kinh tế nhằm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Mức thuế phải đủ để đảm bảo ngân sách nhà nước đủ nguồn tài chính để đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội khác. Tuy nhiên, mức thuế cũng cần phải cân nhắc để tránh tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân.

Chính sách chi ngân sách là việc quyết định các khoản chi tiêu của ngân sách nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội khác. Các khoản chi tiêu bao gồm đầu tư công, hỗ trợ xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và giảm nghèo. Việc quyết định các khoản chi tiêu cần phải đảm bảo tính hiệu quả và mang lại lợi ích cho cả đất nước và người dân.

Trong kinh tế vĩ mô, chính sách thuế và chi ngân sách đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động kinh tế, tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Việc thiết lập các chính sách này phải được thực hiện một cách cân nhắc và thận trọng để tránh tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống của người dân.

Ứng dụng thực tiễn của kinh tế vĩ mô

Ứng dụng thực tiễn của kinh tế vĩ mô đối với các quốc gia đang phát triển

Kinh tế vĩ mô là một lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu và quản lý kinh tế, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển. Việc áp dụng kinh tế vĩ mô vào thực tế giúp các quốc gia đó đưa ra các chính sách kinh tế hiệu quả nhằm tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và cải thiện đời sống người dân.

Các quốc gia đang phát triển có thể áp dụng kinh tế vĩ mô trong việc điều chỉnh các chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và chính sách thuế để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Các chính sách này cần phải được thiết kế sao cho phù hợp với tình hình kinh tế cụ thể của từng quốc gia và đảm bảo tính bền vững của kinh tế.

Ngoài ra, các quốc gia đang phát triển cũng có thể áp dụng kinh tế vĩ mô trong việc quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là trong việc quyết định các khoản chi tiêu. Việc quản lý ngân sách hiệu quả giúp các quốc gia tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như giáo dục, y tế và hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Cuối cùng, việc áp dụng kinh tế vĩ mô trong các quốc gia đang phát triển còn giúp cho các quốc gia đó đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn và hiệu quả hơn, từ đó giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Ứng dụng thực tiễn của kinh tế vĩ mô đối với các quốc gia phát triển

Kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng phát triển của một quốc gia. Đối với các quốc gia phát triển, ứng dụng kinh tế vĩ mô giúp họ điều chỉnh chính sách kinh tế, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và tăng cường đầu tư để phát triển nền kinh tế của mình.

Một trong những ứng dụng là dự báo và điều chỉnh tỷ lệ lãi suất. Việc điều chỉnh lãi suất có thể giúp điều tiết hoạt động tài chính và giữ ổn định kinh tế của quốc gia. Đồng thời, ứng dụng kinh tế vĩ mô cũng giúp xác định mức độ lạm phát, từ đó tăng cường quản lý giá cả và tăng cường hoạt động thương mại trong nước và quốc tế.

Kinh tế vĩ mô còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường đầu tư nước ngoài vào một quốc gia. Khi các nhà đầu tư nhìn vào một quốc gia, họ sẽ đánh giá mức độ ổn định kinh tế và tiềm năng phát triển của nó. Sự ổn định kinh tế là một yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài và giúp nền kinh tế của một quốc gia phát triển.

Tóm lại, ứng dụng kinh tế vĩ mô đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của các quốc gia phát triển. Việc áp dụng kinh tế vĩ mô đúng cách sẽ giúp cải thiện ổn định kinh tế, tăng cường đầu tư và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển nền kinh tế của quốc gia.

Những thách thức trong kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô là một lĩnh vực phức tạp và đầy thách thức trong nghiên cứu và quản lý kinh tế.

Dưới đây là một số thách thức chính trong kinh tế vĩ mô:

 • Tăng trưởng kinh tế chậm: Một trong những thách thức chính đối với kinh tế vĩ mô là tăng trưởng kinh tế chậm. Tăng trưởng kinh tế chậm có thể gây ra các vấn đề về việc tạo việc làm, giảm thu nhập và tăng động lực cho các hoạt động kinh tế.
 • Lạm phát: Lạm phát là một thách thức lớn đối với kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong các quốc gia đang phát triển. Lạm phát có thể gây ra sự không ổn định cho nền kinh tế, làm giảm giá trị tiền tệ và tăng giá cả.
 • Thất nghiệp: Thất nghiệp là một thách thức lớn đối với kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong bối cảnh của các cuộc khủng hoảng kinh tế. Thất nghiệp có thể dẫn đến sự giảm trị giá sản phẩm và tăng chi phí cho chính phủ.
 • Nợ công: Nợ công là một thách thức đối với kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong các quốc gia đang phát triển. Nợ công có thể gây ra sự không ổn định cho nền kinh tế và làm tăng chi phí cho chính phủ.
 • Biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn đối với kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong các quốc gia đang phát triển. Biến đổi khí hậu có thể gây ra sự không ổn định cho nền kinh tế và tăng chi phí cho chính phủ.
 • Cạnh tranh toàn cầu: Cạnh tranh toàn cầu là một thách thức đối với kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong bối cảnh của các thỏa thuận thương mại tự do và sự phát triển của các nền kinh tế mới nổi. Cạnh tranh toàn cầu có thể gây ra sự giảm giá trị của sản phẩm và làm tăng chi phí cho các công ty và chính phủ.

Sự khác biệt về cơ cấu kinh tế giữa các quốc gia

Mỗi quốc gia có cơ cấu kinh tế khác nhau, bao gồm cả sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Do đó, các thách thức trong kinh tế vĩ mô cũng có sự khác biệt giữa các quốc gia.

Một số quốc gia phát triển như Hoa Kỳ và Nhật Bản có các ngành công nghiệp hiện đại và dịch vụ cao cấp, trong khi các quốc gia đang phát triển như Việt Nam và Bangladesh chủ yếu phụ thuộc vào ngành công nghiệp sản xuất và nông nghiệp. Các quốc gia này còn đối mặt với những thách thức khác nhau như việc xử lý vấn đề thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát và vấn đề nợ công.

Một số quốc gia đang phát triển khác như Brazil và Ấn Độ cũng đang tìm cách giải quyết các thách thức trong kinh tế vĩ mô của họ bằng cách đẩy mạnh các ngành công nghiệp và dịch vụ mới, đồng thời cải thiện chính sách tiền tệ và tài khóa của họ.

Vì vậy, để giải quyết các thách thức trong kinh tế vĩ mô, các quốc gia cần phải phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ mới, tăng cường chính sách tiền tệ và tài khóa và giải quyết các vấn đề nợ công, thất nghiệp và lạm phát một cách hiệu quả.

Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài (tình hình thương mại quốc tế, dịch bệnh…)

Trong kinh tế vĩ mô, các yếu tố bên ngoài có thể gây ra những ảnh hưởng không lường trước và làm thay đổi dự báo kinh tế. Ví dụ, tình hình thương mại quốc tế ảnh hưởng đến việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một quốc gia. Nếu có cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn, thị trường xuất khẩu của một quốc gia có thể bị thu hẹp, gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của quốc gia đó.

Dịch bệnh là một yếu tố bên ngoài khác có thể gây ra ảnh hưởng đến kinh tế. Dịch COVID-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, hạn chế sản xuất, giảm nhu cầu tiêu dùng và đầu tư. Việc giảm nhu cầu tiêu dùng và đầu tư sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia.

Do đó, để đối phó với những yếu tố bên ngoài này, các quốc gia cần thiết lập các chính sách kinh tế linh hoạt, dự phòng và đa dạng hóa nền kinh tế. Việc nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng là các giải pháp để tăng cường sức chịu đựng của kinh tế trong môi trường khó khăn.

Kết luận

Kinh tế vĩ mô là một lĩnh vực quan trọng của kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chủ đạo của chính phủ và các tổ chức kinh tế với mục đích duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế. Tầm quan trọng của kinh tế vĩ mô được thể hiện ở nhiều khía cạnh:

 1. Định hướng chính sách kinh tế: Giúp chính phủ đưa ra các chính sách kinh tế đúng đắn và hiệu quả, nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế và phát triển bền vững.
 2. Dự báo và quản lý rủi ro: Dự báo và quản lý các rủi ro kinh tế, từ đó giúp giảm thiểu thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân và toàn bộ nền kinh tế.
 3. Tăng cường sức cạnh tranh: Kinh tế vĩ mô giúp tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế, thông qua việc tối ưu hóa các nguồn lực kinh tế, tăng cường năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 4. Đánh giá hiệu quả chính sách kinh tế: Giúp đánh giá hiệu quả của các chính sách kinh tế được thực hiện, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế.
 5. Tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững: Tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc đảm bảo ổn định tài chính, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng đời sống của người dân và phát triển các ngành kinh tế mới.

Với những tầm quan trọng đó, kinh tế vĩ mô đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển kinh tế của một quốc gia.

Bên cạnh việc cung cấp những cơ hội phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức tại Việt Nam. Dưới đây là một số điểm cần được lưu ý:

Cơ hộiThách thức
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Giúp tăng trưởng GDP và tạo ra các công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống của người dân.Thiếu vốn đầu tư: Việc thiếu vốn đầu tư là một trong những thách thức lớn nhất đối với kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Điều này khiến cho nhiều dự án phát triển không thể được triển khai hoặc triển khai chậm chạp.
Tăng cường sức mạnh cạnh tranh: Giúp tăng cường sức mạnh cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.Thâm nhập thị trường quốc tế: Việc tham gia thị trường quốc tế đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Để thâm nhập được vào thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe của các quốc gia trên thế giới.
Hỗ trợ tăng trưởng các ngành kinh tế: Hỗ trợ tăng trưởng các ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, v.v.Cạnh tranh: Kinh tế vĩ mô đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia khác. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn để cải thiện năng lực cạnh tranh của mình.
Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài: Kinh tế vĩ mô tại Việt Nam cũng phải đối mặt với những yếu tố bên ngoài như tình hình thương mại quốc tế, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, v.v. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng.

Bài viết Kinh tế vĩ mô là gì được lấy số liệu thống kê từ những nguồn dưới đây:

https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2022/11/vuot-qua-kho-khan-trong-qua-trinh-phuc-hoi-kinh-te-xuat-nhap-khau-viet-nam-tu-tin-huong-toi-moc-ky-luc-700-ty-usd-ca-nam-2022/

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tpcp/pages_r/m/thngtintngquanvkinhtvmvitnam

https://thongke.molisa.gov.vn/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x