Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý rằng, website là đơn vị kiểm duyệt, giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ tài chính, bảo hiểm và thông tin tài chính.

Không phải là một đơn vị cung cấp dịch vụ cho vay cũng như không phải là nhà cung cấp.

Trang web này chỉ chứa thông tin giới thiệu về các dịch vụ tài chính và sản phẩm tài chính khác nhau từ các đơn vị có liên quan.

Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và chưa hẳn được coi là lời khuyên tài chính hoàn toàn dành cho bạn.

Ban quản trị website sẽ chịu trách nhiệm về nội dung cũng như thông tin đưa lên đảm bảo tính chuyên môn, thẩm quyền đáng tin cậy đặc biệt là từ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của chúng tôi.

Việc bạn hay bất kỳ ai khác có sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được giới thiệu trên website là phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của bạn và bạn phải chịu trách nhiệm từ quyết định đó.

Website sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất cũng như thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi sử dụng dịch vụ được giới thiệu trên website.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào mà bạn có thể tiến hành với bất kỳ đơn vị tài chính nào được giới thiệu trên trang web này. Bạn nên tự thẩm định và tìm hiểu kỹ về các điều khoản và điều kiện, lãi suất, phí và rủi ro liên quan trước khi quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ tài chính nào.

Trang web có thể chứa những liên kết của bên thứ ba hoặc từ những nguồn khác, đó là những nguồn uy tín về những thông tin có liên quan đến ngành nghề và chủ đề mà website đang hướng tới (trừ trường hợp website của chúng tôi bị hack).

Tuy nhiên, việc sử dụng, tham khảo những tài liệu từ những nguồn khác, liên kết ngoài có trong website cũng hoàn toàn là quyền của bạn, trách nhiệm thuộc về bạn, đồng thời cũng có những điều khoản và điều kiện riêng của những website đó.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng việc sử dụng thông tin và dịch vụ trên trang web này hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của bạn và bạn chấp nhận rằng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào có thể phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Trân trọng!

Ban quản trị kenhvaytien.com